Opći akti knjižnice

Statut

Odluka o izmjenama Statuta GKM – 1. izmjene

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice

Pravilnik o radu

Pravilnik o arhivskom i registraturnom gradivu

Odluka o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

Strateški plan knjižnice

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o primjeni opće odredbe o zaštiti podataka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Pravo na pristup informacijama GKM

Katalog informacija GKM

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Gradske knjižnice Makarska

 

Godišnja izvješća